Brede Weersverzekering

Nieuw ! Voor landbouwers , fruittelers en tuinders.

65% subsidie indien afgesloten voor 15/05/2020.

De brede Weersverzekering

Eind 2019 hield het Rampenfonds op te bestaan in zijn huidige vorm. Vanaf 01/01/2020 kan u als landbouwer of fruitteler een beroep doen op de Brede Weersverzekering.

Het betreft een private verzekering tussen de agro-ondernemer en de verzekeraar waarbij het ‘brede weer’ de schade dekt van verschillende weerfenomenen (regenval, droogte, storm, vorst, hagel en ijs).

De door de Vlaamse Overheid erkende verzekeringspolis dekt de schade aan de verzekerde teelt die het gevolg is  van één van de 6 weersfenomenen. De verzekeraar betaalt conform de polisvoorwaarden aan de landbouwer. De gewasschade hoeft niet erkend te zijn als ramp en de schadeafhandeling verloopt volledig tussen agro-ondernemer en verzekeraar.  Kegels & Van Antwerpen treedt op als verzekeringsmakelaar en behartigt de belangen van de landbouwer en tuinder.

De verzekering die kan afgesloten worden voor alle open teelten, verzekert een periode van 12 opeenvolgende maanden en voorziet een schadevergoeding wanneer de verzekerde teelt voor meer dan 20% beschadigd is.

Tijdens de eerste jaren kan men een subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid die 65% van de verzekeringspremie bedraagt.

Hoe gaat wij te werk?

 • U bezorgt ons uw verzamelaanvraag en de jaaropbrengst van de betreffende teelt over de laatste vijf jaar.
 • Voor contractteelt bezorgt U ons de eenheidsprijs voorzien in het contract met de verwerker (contractprijs/contractwaarde).
 • Voor nieuwe teelten of meer algemeen teelten waarvoor U minder dan drie jaar productie-ervaring heeft gebruiken we forfaitaire referentiewaarden.
 • Deze gegevens laten ons toe de verzekeringspremie te bepalen.

Hoe bepalen we de schadevergoeding?

 • Als vast staat dat een verzekerde teelt door vorst, storm, rukwinden, hagel, sneeuw, ijs, hevige of aanhoudende regen, of ernstige droogte beschadigd is voor meer dan 20% vergoedt de verzekeraar de schade die de vergoedingsdrempel overschrijdt.
 • De vergoeding wordt berekend op de gemiddelde opbrengst van:
  • de laatste 3 jaar
  • de laatste 5 jaar waarbij het slechtste en het beste jaar niet meegerekend worden.

Hoe werkt de subsidiëring door de Vlaamse Overheid?

 • De agro-ondernemer stuurt zijn verzamelaanvraag door tegen uiterlijk 15 mei 2020 en vermeldt welke teelten/percelen hij wenst te laten verzekeren en vraagt zodoende subsidie voor de brede weersverzekering.
 • Hij sluit een erkende verzekering af en betaalt de verzekeringspremie (betalingen tot 30 september 2020 komen in aanmerking voor subsidie)
 • Gegevens worden uitgewisseld tussen het Departement Landbouw en Visserij en de verzekeraar.
 • Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de subsidie aan landbouwer op het einde van het jaar. De subsidie bedraagt 65% van de netto premie (de betaalde premie verminderd met de verzekeringstaksen).

 

Wat zijn de voordelen om deze verzekering af te sluiten bij Kegels & Van Antwerpen ?

 • Kegels & Van Antwerpen verdedigt 100 % de belangen van de landbouwer en fruitteler.
 • Bij het afsluiten van de verzekering gaan we op zoek naar de ruimste waarborgen en de grootste zekerheid. Wij onderhandelen met de verzekeraar om de scherpste voorwaarden te kunnen krijgen.  En we zorgen voor een minimum aan administratie.
 • Bij schade verdedigen we de belangen van de schadelijder bij expertise door de verzekeringsmaatschappij en zorgen we voor een vlotte uitbetaling.

 

Hoe uitgebreid is de Brede Weersverzekering bij Kegels & Van Antwerpen ?

 • Kegels & Van Antwerpen biedt enkel de meest uitgebreide weersverzekering op de Belgische markt aan. In tegenstelling tot andere verzekeringen wordt er steeds 100% vergoed, zowel bij aanhoudende regen, droogte, storm, vorst, ijzel en hagel.
 • Andere verzekeraars leggen minimale normen op. Er wordt enkel betaald bij aanhoudende regen als er een vooraf bepaald minimum aantal millimeter regen valt in 24 u., en bij droogte als er een vooraf bepaald aantal millimeter neerslagtekort is. Ook vorst kan ernstige schade berokkenen en de dekking vangt aan vanaf < 0° C inclusief lentenachtvorst.
 • Zonder enige twijfel bieden wij u de meest ruime waarborgen. Wij hebben een objectieve concurrentievergelijking gemaakt die wij u indien gewenst graag toelichten.

 

Hoe kan ik meer informatie krijgen ? Hoe kan ik een offerte bekomen ?

 • Contacteer Philippe De Cooman, Accountmanager Brede Weersverzekering:

philippe.decooman@kegelsvanantwerpen.be

GSM: 0475 61 47 35