E-mail Disclaimer

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it is addressed. This e-mail communication may contain information of a confidential nature which may not be made public. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender and immediately delete the e-mail communication from any computer. It is forbidden to review, retransmit, disseminate or in any way use the e-mail communication or the information contained. E-mail transmission might not be secure or without errors, as information could be intercepted, corrupted, destroyed, lost or contain viruses. In such cases Kegels & Van Antwerpen and/or its affiliates cannot be held liable for, or in relation with, any direct or consequential loss arising from the use of, or reliance on, this e-mail or its contents.