Brede Weersverzekering

De brede Weersverzekering 2021 voor land- en tuinbouwers

 

Met een erkende brede weersverzekering verzekert u open teelten (een teelt in de akkerbouw, grasland, fruitteelt, vollegrondsgroenten, sierteelt of boomkwekerij die niet permanent overkapt is)  bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden: droogte, regenval, hagel, vorst, ijs en storm.
Bij gewasschade wordt het schadedossier afgehandeld door de verzekeraar waarmee u via ons een overeenkomst afsloot.  De Vlaamse overheid komt niet tussen bij de afhandeling van het schadedossier en de gewasschade hoeft niet erkend te zijn als ramp.
Tijdens de eerste jaren kan u een subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid van 65% van de verzekeringspremie. Bovendien kan men een tussenkomst bekomen van het Vlaams Rampenfonds (erkenningen van de rampen, berekening en uitbetaling van de schade conform de wettelijke bepalingen,…) voor gewasschade aan de niet-verzekerde teelten.

Waarom kiest u voor Kegels & Van Antwepen als uw verzekeringsmakelaar?

 • Wij verdedigen 100 % uw belangen.  Zo werden alles schades uit 2020 correct en snel afgehandeld.
 • Ervaring in de landbouw- en tuinbouwsector
 • Meest ruime dekking
 • Optimale prijs – kwaliteit
 • Korte communicatielijnen met de verzekeraar en taxateurs
 • Uw ervaren partner bij gewasschade
  • Ontzorgen van de administratie bij schade
  • Het volledig verloop van het schadedossier kunt u real-time volgen via een digitale toegang op PC, tablet of App op uw smartphone.
  • Proactief opvolgen van alle schadedossiers door onze beheerders
  • Verzorgen van gratis bijstand bij tegenexpertise
  • Controleren van het taxatierapport van de taxateur
  • Opvolgen van de correcte uitbetaling
  • Afhandelen schadedossier
  • Verlenen van gratis bijstand tijdens de “taxatie” door de aanwezigheid van
   • Een medewerker van ons met ervaring in gewasschade
   • of  een expert gewasschade door ons aangeduid

Hoe vraag ik een offerte?

Wij staan paraat om u deskundig bij te staan en versturen u binnen de 24u een offerte op maat van uw bedrijf en dit tot uiterlijk 30/04/2021.
U bezorgt ons:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Ondernemingsnummer
 • Landbouwnummer
 • + de teeltcode, teeltsoort, te verzekeren oppervlakte (ha), grondsoort en het gewenste verzekerd bedrag per ha.

Of u vult dit  Verzekeringsvoorstel in.

Heeft u vragen? Contacteer onze accountmanager Philippe De Cooman

Hoe gebeurd het opmaken van een polis?

 • Tot 30/04/2021 worden er offertes opgemaakt
 • Tegen 15/05/2021 beslist u een polis af te sluiten
 • Tot 30/06/2021  kunt u uw teeltplan nog wijzigen

Een schaderegeling in 5 stappen

 1. Bij gewasschade neemt u contact met ons. Wij vullen samen het formulier Schademelding” in en versturen dit naar het schadedepartement van Hagelunie.
 2. De schadebeheerder van Hagelunie beoordeelt de schademelding, schakelt een schade-expert in die het soort schade evalueert en een taxateur aanduid.
 3. De taxateurs maken rechtstreeks met u een afspraak. Wij worden door u geïnformeerd en zijn aanwezig bij de taxatie of duiden zelf een expert gewasschade aan. Na taxatie bespreken we samen de schadevaststelling met de taxateurs.
 4. De taxateurs maken een taxatierapport op en bezorgen het, na ondertekening, aan  Hagelunie. De schadebeheerder handelt het schadedossier verder af en zorgt voor de betaling in principe binnen de 14 dagen!
 5. De schadebeheerder stuurt een e-mail met melding van betaling en sluit het schadedossier af. Opnieuw een tevreden klant!

Het Vlaams Rampenfonds?

Schade aan niet-verzekerde teelten, komt in aanmerking voor een vergoeding van het Rampenfonds indien de landbouwer minstens 25% van zijn totale landbouwareaal heeft verzekerd én indien de ramp erkend wordt.

Wanneer minder dan 25% van de totale oppervlakte van de hoofdteelt is verzekerd, komt een landbouwer niet in aanmerking voor vergoeding van schade van zijn niet-verzekerde teelten via het Rampenfonds.

Wanneer meer dan 25%, maar minder dan 50% van de totale oppervlakte van de hoofdteelt is verzekerd, geldt er een maximale vergoeding van 32% voor 2021. Dit percentage wordt ook elk jaar minder.

Wanneer minstens 50% van de totale oppervlakte van de hoofdteelt is verzekerd, ontvangt u een maximale vergoeding van 64% voor 2021. Dit percentage wordt elk jaar minder.

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse Overheid beoordeelt aanvragen voor een tegemoetkoming via het rampenfonds. Meer info op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

 

Philippe De Cooman

Accountmanager Brede Weersverzekering
philippe.decooman@kegelsvanantwerpen.be
GSM: +32 475 61 47 35