Coronavirus – reisbijstand of annulatieverzekering

Coronavirus

Wat wordt er gedekt door uw reisbijstand of annulatieverzekering ?

 

Beste klant,

De huidige coronavirusepidemie kan belangrijke gevolgen hebben voor u als reiziger, die mogelijk te maken krijgt met de annulering van uw reis of vlucht door reisorganisatoren, luchtvaartmaatschappijen of hoteluitbaters.

Het is ook mogelijk dat u op eigen initiatief wil afzien van uw reis omwille van het virus.

 

In welke mate kan u een beroep doen op uw verzekering of uw kosten recupereren ?

 

1.Kan u een beroep doen op uw reisbijstandsverzekering in het kader van het coronavirus?

Voor medische hulp:

Als u een reisbijstandsverzekering hebt, zal uw verzekeraar in het buitenland u medische hulp bieden. Uw medische kosten zoals de opname in een ziekenhuis worden terugbetaald binnen de vastgelegde vergoedingsgrenzen.

Uiteraard zal uw verzekeraar de regels moeten volgen die de bevoegde autoriteiten opleggen, bijvoorbeeld in verband met de toegang tot bepaalde ziekenhuizen of steden.

 

Voor repatriëring:

Hebt u een medische probleem en verblijft u in het buitenland ? Uw verzekeraar zal gebruikelijk tussenkomen in uw repatriëring naar België.

Hebt u geen medisch probleem maar wil u gewoon naar huis ? Dan zal uw verzekeraar normaal niet tussenkomen in de repatriëring naar België.

 

Hoe dan ook, tussenkomst is steeds afhankelijk van de voorwaarden in uw polis.  Contacteer ons om deze voor u na te kijken.

U kan ons bereiken op 0032 3 645 60 46 of mail naar info@kegelsvanantwerpen.be

 

Kosten voor verlengd verblijf of vervroegde terugkeer:

U kan in sommige gevallen rekenen op tussenkomst.  Dit is afhankelijk van uw polis en de gekozen formule.  Contacteer ons gerust om dit voor u te checken.

Bel ons op 0032 3 645 60 46 of mail naar info@kegelsvanantwerpen.be

 

2. Kun u uw annulatieverzekering aanspreken om uw reis te annuleren omwille van het coronavirus?

Als u uw reis wil annuleren en u heeft een annulatieverzekering afgesloten, kan het zijn dat de verzekering tussenkomt in de kosten van de annulering. Hoe dan ook zal uw reis moeten geboekt zijn voordat er door de overheid een negatief reisadvies werd uitgegeven.

 

De annulatieverzekering dekt enkel de gevallen omschreven in uw polis. De tussenkomst hangt dus af van uw gekozen dekking en van het feit of een epidemie in het land van bestemming  gedekt wordt.

Het coronavirus wordt op dit moment officieel beschouwd als een pandemie.  De meeste verzekeraars voorzien in dit geval op basis van hun algemene Voorwaarden geen dekking van de annulatiekosten, zelfs niet voor landen waarvoor er geen negatief reisadvies geldt.

 

Neem eventueel contact met ons op zodat wij de voorwaarden die op u van toepassing zijn kunnen nakijken:

Tel.:       0032 3 645 60 46

Mail:     info@kegelsvanantwerpen.be

 

3. En wat als uw annulatieverzekering niet tussen komt ?

3.1 Wanneer u enkel een vliegticket kocht, een hotelkamer in het buitenland hebt geboekt of een huurauto heeft gereserveerd  en zelf beslist om deze te annuleren,  moet u nagaan of de contractvoorwaarden die verbonden zijn aan uw boeking, u bepaalde rechten toekennen, zoals een gratis omruiling van uw ticket voor een vlucht op een andere datum. Als uw ticket u deze rechten niet toekent, heeft u geen recht op terugbetaling.

 

3.2 Wanneer u een pakketreis heeft geboekt, dat is een reisovereenkomst die een combinatie is van vervoer en logies, of van één van die elementen met een andere reisdienst (bv. het huren van een auto ter plaatse), dan geniet u van een wettelijke bescherming voor pakketreizen.  In het geval van een pakketreis hebben reizigers altijd het recht om hun reisovereenkomst te annuleren, inclusief de vliegtickets. De reisorganisator moet u terugbetalen, maar in principe bent u verplicht ook de schadevergoeding die in de algemene verkoopvoorwaarden van de pakketreisovereenkomst is voorzien, te betalen, tenzij er sprake is van onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden op de bestemming of in de directe nabijheid ervan, en als die omstandigheden een belangrijke weerslag hebben op de pakketreis. Er is enkel sprake van zulke onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden, voor zover de reis voorzien is terwijl de coronavirusepidemie woedt en voor zover de bestemming ligt in het gebied dat door de epidemie is getroffen.

Neem contact op met uw reisorganisator om meer informatie te krijgen, via het reisbureau waar u heeft geboekt.

 

3.3 Annulatie door de reisorganisator of de luchtvaartmaatschappij

U kocht enkel een vliegticket

Als u een “losse” vlucht hebt geboekt en die vlucht wordt geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, dan valt dat onder rechten van luchtreizigers. In toepassing van de Europese verordening (EG) 261/2004 heeft de reiziger in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulatie ook is. Bovendien kan een passagier een bijkomende compensatie eisen, behalve wanneer de vlucht wordt geannuleerd door een buitengewone omstandigheid, zoals het coronavirus.

Indien u van oordeel bent dat de luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert, onterecht het coronavirus als buitengewone omstandigheid inroept en u meent wel recht te hebben op een compensatie, kunt u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Als het reisbureau betrokken partij is, moet u klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen.

U boekte een pakketreis

Het begrip “pakketreis” is juridisch gedefinieerd. Er is sprake van een pakketreis wanneer de reisovereenkomst slaat op een combinatie van vervoer en logies, of van een van die elementen met andere reisdiensten (bv. het huren van een auto ter plaatse).

Alle pakketreizigers, zowel diegene die voor privé- dan wel professionele redenen reizen, vallen onder de wettelijke bescherming. Leerlingen en personeel van scholen die met een reisorganisator werken kunnen die laatste dan ook aanspreken in geval van problemen. Enkel zakenreizigers die een kaderovereenkomst hebben met een reisorganisator, kunnen niet van die bescherming genieten.

Wanneer de reisorganisator de pakketreisovereenkomst niet kan uitvoeren omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan hij de overeenkomst voor het vertrek opzeggen zonder schadevergoeding aan u te moeten betalen. Normaal stelt uw reisorganisator u een evenwaardig alternatief voor (bv. een andere bestemming of een andere periode). U kunt dat uiteraard aanvaarden, maar bent daar niet toe verplicht. Aanvaardt u dat alternatief niet, dan moet de reisorganisator u terugbetalen.

Er is enkel sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, voor zover de reis voorzien is terwijl de coronavirusepidemie woedt en voor zover de bestemming in het gebied ligt dat door die epidemie is getroffen. Zo is er geen sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden als het coronavirus toeslaat in het noorden van een land en de reis naar het zuiden van het land gaat, vele honderden kilometers verder. Dat is ook niet het geval, als u vandaag een pakketreis met een vertrekdatum in de komende maanden wilt annuleren. Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kunnen ook niet worden ingeroepen, wanneer bv. een welbepaald hotel in quarantaine wordt gezet, en de pakketreis voorziet in een verblijf in een ander hotel in dezelfde regio of dezelfde stad.

De omstandigheden zelf moeten steeds geval per geval worden beoordeeld. Neem eerst contact met uw reisorganisator om meer informatie te krijgen. Indien u de argumentatie zou betwisten en van oordeel bent dat de reisorganisator onterecht onvermijdbare en buitengewone omstandigheden inroept en hij de algemene verkoopvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen heeft aanvaard (u vindt dat in de voorwaarden terug), dan kunt u het geschil aan de Geschillencommissie voorleggen. Wanneer de reisorganisator de algemene verkoopvoorwaarden niet heeft aanvaard, dan kunt u zich richten tot de Consumentenombudsdienst.

Er bestaan verschillende informatiebronnen om te bepalen of het gaat om onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden. Officiële adviezen aan de reizigers, zoals het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken of het reisadvies van de WGO, zijn een belangrijke indicator.

 

Wij hopen alleszins dat u gespaard blijft van het virus en zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de huidige situatie. Nogmaals, contacteer ons gerust om uw polisvoorwaarden na te kijken en u te adviseren.

 

Officiële informatie vindt u op de website van de FOD Economie:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn/gevolgen-van-het-coronavirus-0