Fusie Concordia

Kegels & Van Antwerpen versterkt zich door fusie met Concordia

Beste klant,

Met veel plezier kondigen wij u de fusie aan tussen ons kantoor Kegels & Van Antwerpen met verzekeringsmakelaar Concordia, beiden behorend tot de Ecclesia-groep. Met meer dan 2.000 werknemers en een omzet van meer dan 300 miljoen EUR, is Ecclesia de grootste Duitse verzekeringsmakelaar en één van de leidende verzekeringsmakelaars in Europa met een uitstekende financiële soliditeit.

Wij verwachten met deze fusie onze dienstverlening naar u nog verder te kunnen optimaliseren.

Beide bedrijven zijn zeer complementair en deze samenwerking biedt u voordelen op het vlak van inkoopkracht, kennis, operationele efficiëntie en verdere digitalisering. Concordia is een gereputeerde verzekeringsmakelaar met knowhow in domeinen waar Kegels & Van Antwerpen minder actief in was, zoals transport- en maritieme verzekeringen en employee benefits.  Bovendien beschikt Concordia over topspecialisten in technische verzekeringen, brand – en aansprakelijkheidsverzekeringen.

De nieuwe groep zal opereren onder de naam Concordia.  Luc van Antwerpen en Steve Sartor zullen het bedrijf samen leiden.

Deze fusie brengt voor u als klant geen enkele verandering met zich mee op het vlak van uw bestaande verzekeringscontracten, voorwaarden of premiebetaling. Al uw dekkingen lopen gewoon ongewijzigd verder.  Wij blijven het vertrouwde adres voor uw verzekeringsoplossingen en garanderen de service die u de afgelopen jaren van ons gewend bent. Uw vertrouwde contactpersonen en locaties blijven allen behouden.

Wij zijn er van overtuigd dat deze fusie onze service aan u verder zal versterken, de nieuwe groep Concordia behoort tot de top van de onafhankelijke verzekeringsmakelaars in België met meer dan 130 werknemers en kantoren in Antwerpen, Gent, Brussel en Grobbendonk.

Wij danken u alvast voor uw vertrouwen.  Mocht u vragen of bemerkingen hebben, dan staan wij zeer graag tot uw beschikking.

Een vriendelijke groet,

 

Luc Van Antwerpen                                                                                                                               Steve Sartor

CEO                                                                                                                                                           CEO

 


Kegels & Van Antwerpen se renforce en fusionnant avec Concordia

Cher client,

Nous sommes heureux d’annoncer la fusion entre notre bureau Kegels & Van Antwerpen et le courtier d’assurance Concordia, tous deux appartenant au groupe Ecclesia. Avec plus de 2 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de 300 millions d’euros, Ecclesia est le plus grand courtier d’assurance allemand et l’un des principaux courtiers d’assurance en Europe avec une excellente solidité financière.

Avec cette fusion, nous espérons être en mesure d’optimiser davantage nos services pour vous.

Les deux sociétés sont très complémentaires et cette collaboration vous offre des avantages en termes de pouvoir d’achat, de connaissances, d’efficacité opérationnelle et de digitalisation plus poussée. Concordia est un courtier d’assurance réputé avec un savoir-faire dans des domaines où Kegels & Van Antwerpen était moins actif, tels que les assurances transport, maritime ou encore employee benefits. De plus, Concordia compte des spécialistes en assurance technique, en assurance incendie et en assurance responsabilité.

Le nouveau groupe opérera sous le nom de Concordia. Luc van Antwerpen et Steve Sartor dirigeront ensemble l’entreprise.

Cette fusion n’entraîne aucune modification pour vous en tant que client en termes de contrats d’assurance existants, de conditions ou de paiement de primes. Toutes vos couvertures restent inchangées. Nous restons la société de confiance pour vos solutions d’assurance et vous garantissons le service que vous attendez de nous ces dernières années. Vos personnes de contact et nos lieux restent inchangés.

Nous sommes convaincus que cette fusion renforcera encore plus notre service, le nouveau groupe Concordia se place dans le top des courtiers d’assurance indépendants en Belgique avec plus de 130 employés et des bureaux à Anvers, Gand, Bruxelles et Grobbendonk.

Nous vous remercions d’avance pour votre confiance. Si vous avez des questions, nous serons heureux de pouvoir y répondre.

Cordialement,

 

Luc Van Antwerpen                                                                                                                               Steve Sartor

CEO                                                                                                                                                           CEO

 


 

Kegels & Van Antwerpen strengthens by merging with Concordia

Dear Customer,

We are pleased to announce the merger between our office Kegels & Van Antwerpen and the insurance broker Concordia, both beloning tot he Ecclesia group. With more than 2,000 employees and a turnover of more than EUR 300 million, Ecclesia is the largest German insurance broker and one of the leading insurance brokers in Europe with an excellent financial solidity.

With this merger, we hope to be able to further optimize our services for you.

Our two companies are very complementary and this collaboration offers you advantages in terms of purchasing power, knowledge, operational efficiency and digitisation. Concordia is a reputable insurance broker with expertise in areas where Kegels & Van Antwerpen was less active, such as transport, marine or employee benefits. In addition, Concordia has specialists in technical insurance, fire insurance and liability insurance.

The new group will operate under the name Concordia. Luc van Antwerpen and Steve Sartor will jointly manage the company.

This merger does not impact you as customer in terms of existing insurance contracts, conditions or premium payment. All of your coverages remain the same. We remain the trusted company for your insurance solutions and guarantee the service you expect from us since years. Your contact persons and our locations remain unchanged.

We are convinced that this merger will further strengthen our service, the new Concordia group ranks among the top independent insurance brokers in Belgium with more than 130 employees and offices in Antwerp, Ghent, Brussels and Grobbendonk.

We thank you in advance for your trust. If you have any questions, we will be happy to answer them.

Sincerly,

 

Luc Van Antwerpen                                                                                                                               Steve Sartor

CEO                                                                                                                                                           CEO