Omniumverzekering voertuigen

Vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van een van volgende feiten

  • eigen fout
  • ongeval met vlucht
  • vandalisme
  • carjacking …

Daarnaast zijn eveneens volgende waarborgen voorzien:

  • Brand: schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen,en ook de schade door en de kosten van het blussen
  • Diefstal: schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
  • Glasbreuk: schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
  • Natuurkrachten: schade aan de wagen als gevolg hagel, sneeuw, enz…
  • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren./li>

Deze laatste 5 dekkingen vormeneveneens de waarborgen voor de verzekeringmini-omnium.