Public & social profit

Kegels & Van Antwerpen: partner voor publieke instellingen en social profit

 

 

 

 

 

 

Met open blik kijken naar de publieke sector

Gelet op het verscherpte toezicht op correcte naleving van de regelgeving m.b.t. overheidsopdrachten en met het oog op een goed verantwoord bestuur gaan instellingen uit de publieke sector en de social profit-sector meer en meer hun verzekeringscontacten aanbesteden. Dit betreft iedereen die onder de wet overheidsopdrachten valt zoals onderwijsinstellingen, politiezones, vennootschappen van publiek recht, overheden, intercommunales, steden en gemeenten, ziekenhuizen, rusthuizen, maatwerkbedrijven, vzw’s, enz.

In een complexe maatschappij met een steeds hogere graad van modernisering en informatisering kan de overheid niet achterblijven. Haar infrastructuur en de werking van het overheidsapparaat moeten beschermd worden door  hoogstaande en intellectueel vernuftige verzekeringsoplossingen. Een ambitieuze en goed georganiseerde aanbestedende overheid gaat bijgevolg op zoek naar vernieuwende maatwerk-oplossingen.

Dergelijke oplossingen vinden, veronderstelt een grote knowhow. De aanbestedende overheid zal vaak niet in staat zijn om de gewenste oplossing technisch te omschrijven in een klassiek bestek. De ideale oplossing kan worden gevonden in een opdrachtgebonden wisselwerking tussen de overheid en de private markt.

Risico-analyse en verzekeringsmanagement zijn redelijk nieuw in de openbare sector.

Eén van de vaak gehoorde opmerkingen is dat het beheren van verzekeringsdossiers geen eenvoudige taak is voor publieke instellingen en niet behoort tot haar kerntaken. Bovendien lopen de belangen van de publieke sector niet automatisch samen met deze van de verzekeringsmaatschappijen.

Daarom biedt een gespecialiseerde tussenpersoon transparante bijstand en performante ondersteuning.

Kegels & Van Antwerpen heeft talrijke referenties in de publieke & social profit sector.”

 

Kegels & Van Antwerpen zorgt voor:

 • Een specifieke benadering bij complexe marktconsultaties. Wij zijn in permanent contact met de markt .
 • Een goed evenwicht tijdens de onderhandelingen tussen de aanbestedende overheid/instantie en de verzekeraars.
 • Een zeer sterke onderhandelingspositie met de verzekeringsmaatschappijen gebaseerd op ons marktvolume en onze knowhow.
 • Concurrentie tussen de verzekeraars resulterend in een verbetering van uw resultaten (premie, dienstverlening en waarborgen).
 • Eén vaste contactpersoon.
 • 7/7 – 24/24 bereikbaarheid
 • Ervaring met betrekking tot het auditen, de begeleiding van procedures en het beheren van verzekeringsportefeuilles voor de publieke sector en social profit.
 • Beperking van uw administratieve last door een paperless werking en het aanbieden van specifieke tools.
 • Een beperking van het aantal polissen door de creatie van groeps- of kaderpolissen (vloot, patrimonium e.a.).

 

Kegels & Van Antwerpen biedt:

 1. Onafhankelijk advies.
 2. Een grondige screening van uw patrimonium en risico’s.
 3. Een rationalisering van uw verzekeringsportefeuille door aangepaste heldere verzekeringsvoorwaarden.
 4. Een eenvoudiger en duidelijker beheer.
 5. Unieke specifieke makelaarsvoorwaarden.
 6. Een hernieuwing van uw verzekeringsportefeuille tegen de beste premie en voorwaarden.
 7. Oplossingen bij alle mogelijke verzekeraars, in binnen- en buitenland.
 8. Begeleiding en coördinatie van een overheidsopdracht volgens de vigerende wetgeving en reglementering.
 9. Een gespecialiseerd team voor de analyse, inventaris, aanbesteding en onderhandeling van uw verzekeringen.
 10. Een duidelijk preventieplan: voorkomen is belangrijker dan het oplossen van wat kon voorkomen worden.

 

Kegels en Van Antwerpen levert maatwerk voor:

 1. Het opstellen van een jaarlijkse inventaris die de verzekeringsnemer een transparante en adequate kijk geeft op de evolutie van zijn dossier.
 2. Een preventiebeleid dat moet leiden tot een verlaging van de schadelast en schadefrequentie.
 3. Productie- en schadebeheer.
 4. Consultancyopdrachten
 5. Het geven van vorming aan het personeel van de aanbestedende overheid/instantie met betrekking tot risicobeheer en verzekeringskwesties.
 6. De analyse van uw schadestatistieken en een aangepaste preventie.
 7. Het op de hoogte houden van de aanbestedende overheid/instantie met betrekking tot nieuwe tendensen op de markt, zoals cyber crime, bescherming tegen terrorisme of nieuwe mobiliteitsvormen (carsharing).