Videozone – Evenwichtig pensioenplan helpt! Luc Van Antwerpen

De heer Luc Van Antwerpen, gedelegeerd bestuurder van het verzekeringskantoorKegels & Van Antwerpen, staat stil bij belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een evenwichtig pensioenplan voor u als notaris.

1254